Endelig er vi i gang med den nye sanitær bygg vårt! Tegninger er klar for å levere med søknaden til kommune. Slik skal det ser ut…